Họ và tên:

  Lê Tiến Dũng

Chức vụ:

Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

Học hàm, học vị:

Thạc sĩ: Sinh

Điện thoại:

0948448999

Email:

letiendungc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Đăng Nhượng

Chức vụ:

Phó Bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng

Học hàm, học vị:

Thạc sĩ: CNTT

Điện thoại:

0913881765

Email:

nguyendangnhuongc3qv1@bacninh.edu.vn

 

Họ và tên:

Nguyễn Gia Thịnh

Chức vụ:

Chi ủy viên - Phó Hiệu trưởng

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ Vật lý

Điện thoại:

0853159654

Email:

nguyengiathinhc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Bình

Chức vụ:

Chi ủy viên - Phó Hiệu trưởng

Học hàm, học vị:

Cử nhân : Văn học

Điện thoại:

0986976568

Email:

nguyenthibinhc3qv1@bacninh.edu.vn